കൊറിയർ ഡെലിവറി ഫ്രീ & ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് | മണിക്കൂർ: 9: 00 ആം തീയതി - XNUM: 8 മണി | വിളിക്കുക & ആപ്പ്, വെച്ച്, ലൈൻ + 00 66 90 587

Norditropin Simplexx 45 IU (15 MG) cartridges

Novo Nordisk

സാധാരണ വില ฿ X THX വില്പനയ്ക്ക്

Product ID 8699680000000
ഉത്പന്നം Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml(45IU)
ബലം 15mg/1.5ml(45IU)
Pack Size 1
Pharmaceutical Form വെടിയുണ്ടക്കൂട്
Active Ingredients Somatropin (Human Growth Hormone)
നിര്മ്മാതാവ് Novo Nordisk
License Holder Novo Nordisk
E.Q.US.Brand Name Norditropin
ഉത്ഭവം ഡെന്മാർക്ക്
Active-Passive-Not Avaliable സജീവമായ