കൊറിയർ ഡെലിവറി ഫ്രീ & ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് | മണിക്കൂർ: 9: 00 ആം തീയതി - XNUM: 8 മണി | കോൾ & ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം, വെച്ച്, ലൈൻ + 00 66 61 686 66
ടെയ്സോവിറോൺ തായ്ലൻഡ്

ടെസ്റ്റോവിറോൺ ഡിപ്പോ

ബെയർ

സാധാരണ വില 5,500.00 ฿ വില്പനയ്ക്ക്

1ml എണ്ണമയമുള്ള പരിഹാരം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ enantate 250 മില്ലിഗ്രാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബോക്സിൽ 20 amp ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 1 മി